Billeder
Som bruger indestår du for, at du har rettigheder til disse billeder og ikke krænker copyright. På samme måde er det ikke tilladt på billede at henvise med et logo til egne eller andres hjemmesider.
Endvidere accepterer du, at Konstantinobel.dk har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i nyhedsbrev. m.m. Konstantinobel vil aldrig gøre brug af dit profilbillede af nogle art.

Priserne
er som angivet på denne Hjemmeside inklusive moms og er i Danske kroner. Der kan blive tillagt et gebyr for udbringning eller kortbetaling for det skyldige beløb.
Der kan på hjemmeside indeholder fejl, og der er altid en risiko for, at nogle af menuerne indeholder forkerte priser. I sådanne tilfælde har vi eller den relevante Restaurant ingen forpligtelse til at sikre, at du får bestillingen til den lavere pris end den aktuelt gældende, eller til at kompensere dig i forbindelse med forkerte prisangivelser, såfremt den forkerte pris er åbenlys forkert, burde du have indset dette i forbindelse med din bestilling.Rabatkuponer eller rabatbevis kan benyttes på din Ordre, hvis du anvender dette, som genkendes af Konstantinobel.dk

Beskyttelse af Konstantinobel.dk
Vi frigiver konto og andre personlige informationer, når vi finder det nødvendigt for at følge gældende lov eller for at beskytte rettigheder, ejendom, eller sikkerheden omkring Konstantinobel.dk, vore brugere eller andre. Herunder udveksling af informationer med andre selskaber, for at imødegå svindel og bedrageri f.eks. i forbindelse med kreditkort. Konstantinobel.dk forbeholder sig ret til ved overtrædelse af en normal færden på siden, med øjeblikkelig virkning at opsige og lukke brugerens konto. Det er alene op til vores ledelse, at vurdere om et misbrug er sket.

Parter og forhandler
Parter og andre end Konstantinobel.dk og dets partnere, tilfører services eller sælger en ydelser på dette website. Hertil kommer, at vi linker til andre websites. Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de services, der tilbydes af disse website eller individer eller indholdet af deres website. Konstantinobel.dk påtager sig intet ansvar for de handlinger, ydelser og indhold for alle ovennævnte eller 3.part. Du bør selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

Licens og Reklame
Konstantinobel.dk giver begrænset licens til at bruge dette website til personlige formål, eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Konstantinobel.dk. Denne licens omfatter kommerciel brug af dette website eller dens indhold herunder indsamling af data, telefonnummer, beskrivelser eller priser enhver afledt brug af dette website eller dens indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre websites; eller enhver brug af data mining robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer. Dette website eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Konstantinobel.dk. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logos, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra Konstantinobel.dk og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Du må ikke anvende Konstantinobel.dk navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra os. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af Konstantinobel.dk. Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til Konstantinobel.dk website så længe linket ikke afbilder Konstantinobel.dk, dens partnere, eller deres services i et falsk, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde. Det er ikke tilladt at bruge Konstantinobel.dk logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Medlemskab
Konstantinobel.dk forbeholder sig ret til, efter eget skøn at ændre eller modificere alle eller en del af dit medlemskab på ethvert tidspunkt, umiddelbart efter meddelelse eller billeder bliver offentliggjort på vores hjemmeside. Hvis du på noget tidspunkt ikke er enig i vores vilkår og betingelser, bør du straks ophøre medlemskab på vores hjemmeside.

Copyright
Alt indhold på dette website, så som tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, data, og software, tilhører Konstantinobel.dk eller leverandører til Konstantinobel.dk. Alt software anvendt på dette website tilhører Konstantinobel.dk eller dets restaurant leverandører.

Kontakt Os
Hvis du har spørgsmål til vores politik eller din omgang med dette site, kan du kontakte Konstantinobel.

Abonner på vores nyhedsbrev